Om oss

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud AS drives i dag av Odd Toverud, Jon Kordahl, John-Arild Kordahl, Hege Rusten og Tore Huuse Øwre (daglig leder). Selskapet har med sin historikk mer enn 60 års erfaring i bransjen. 

Våre kontorer er i Kaffegata i Flisa sentrum, midt i mellom Kongsvinger og Elverum. Våre kunder hører for det meste hjemme i nordre del av Solør, i kommunene Åsnes og Våler i Hedmark, men også i omkringliggende distrikt med Elverum i nord og Grue og Kongsvinger i sør. 

Vi anstrenger oss for å kunne veilede og hjelpe mennesker med stor respekt. Hos oss kan du planlegge hele seremonien (foruten samtalen med prest/forretter), og vi legger stor vekt på at familiens ønsker blir ivaretatt på en god og trygg måte.

Kontakt oss på 62 95 04 40 døgnet rundt hele året - vi er her for deg. 

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud AS er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd, og jobber hele tiden for å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk».

 

Byråets historikk

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud har røtter i Solør helt tilbake til 1920 årene.

Det var Olivius Nyen som etablerte kisteverksted, som senere ble utvidet med kjøp av bårebil og begravelsesbyrå.

 

I 1972 ble byrået solgt til Peter Lund, som igjen solgte til Jon Kordahl i 1978. Kordahl hadde arbeidet noen år i begravelsesbransjen i Oslo, og vendte tilbake til hjembygda da han fikk muligheten til å overta etter Lund. Byråets navn ble nå Begravelsesbyrået Jon Kordahl

 

Arbeidsmengden økte, så i 1986 ble Odd Toverud ansatt i firmaet. Byråets kontorer var i Hof - men i 1997 kjøpte Jon Kordahl Trangsrudgården i Kaffegata og slik kom begravelsesbyrået til Flisa sentrum. Omtrent samtidig utvidet byrået med avdelingskontor i Elverum og Thorbjørn Stenshjemmet ble ansatt som gravferdskonsulent.

 

Fra 2001 – 2006 var Kordahl og Toverud en del av Fonuskjeden. I 2006 valgte Jon Kordahl og Odd Toverud å starte for selv, og de tok navnet Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud, som ble et nytt, selvstendig og lokalt byrå for Solørregionen og Finnskogen. Nå med Odd Toverud som daglig leder.

 

John-Arild Kordahl kom inn i byrået i 2004, og i 2013 ble Tore Huuse Øwre ansatt. Som et ledd i bedriftens generasjonsskifte har Øwre overtatt stafettpinnen som firmaets daglige leder.

 

Hege Rusten ble ansatt i byrået i april 2017, og Tina Østerberg ble tilsatt i november 2017. Toverud har trappet ned. Begravelsesbyrået har i dag 4 gravferdskonsulenter med bred kompetanse. Alle byråets konsulenter har gjennomført BFN eller Virke Gravferds ulike fagkurs. Det skal oppleves trygt å henvende seg til vårt byrå.

 

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud holder fortsatt til nederst i Kaffegata.

Kom gjerne innom og hils på oss - vi setter pris på den gode samtalen og mennesker i ulike livssituasjoner.