Askespredning

Det ble åpnet for askespredning i Gravferdsloven av 1996. Bakgrunnen var krav fra pårørende i søknader og brev til stortingsrepresentanter, og det faktum at askespredning ble praktisert i mange andre land.

Etter endringer i Gravferdsloven i 2001, ble det også åpnet for at søknader kunne innvilges i forkant av dødfall. Det stilles ikke lenger krav til skriftlig fullmakt fra avdøde. Det er en klar tendens at det blir flere askespredninger i Norge. I 1997 var det 70 askespredninger på landsbasis, og i 2004 ble det innvilget mellom 450 og 500 søknader. Gravferdsloven § 20 annet ledd: «Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen». Skriftlig søknad om askespredning sendes til fylkesmannen der asken skal spres. Det kan være lurt å ringe på forhånd og spørre etter saksbehandler. Angi stedet for askespredning og legg ved bevitnelse fra pårørende eller egenerklæring fra avdøde.

Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelse til askespredning:

  • Askespredning skal skje i sømmelige former på egnet sted.
  • Asken kan spres i fjorder og havområder som har umiddelbar forbindelse med åpen sjø.
  • Asken kan spres i skog og fjell.
  • Asken kan ikke spres i nærheten av bebyggelse eller der folk ferdes.
  • Det er ikke tillatt med gravminne eller navn på gravminne på kirkegården.

Skjema for søknad om askespredning