Om oss

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud AS drives i dag av John-Arild Kordahl, Tina Østerberg, Finn Fleischer og Tore Huuse Øwre (daglig leder). Gründerne Jon Kordahl og Odd Toverud "frilanser" ved behov, og er fortsatt på eiersiden. Hege Rusten, som var ansatt en periode i 2017, er også frilanser som hjelper oss når det er ekstra behov. Selskapet har med sin historikk mer enn 70 års erfaring i bransjen.

Våre kontorer er i Kaffegata i Flisa sentrum, midt i mellom Kongsvinger og Elverum. Våre kunder hører for det meste hjemme i nordre del av Solør, i kommunene Åsnes og Våler i Hedmark, men også i omkringliggende distrikt med Elverum i nord og Grue og Kongsvinger i sør. 

Vi anstrenger oss for å kunne veilede og hjelpe mennesker med stor respekt. Hos oss kan du planlegge hele seremonien (foruten samtalen med prest/forretter), og vi legger stor vekt på at familiens ønsker blir ivaretatt på en god og trygg måte.

Kontakt oss på 62 95 04 40 døgnet rundt hele året - vi er her for deg. 

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud AS er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd, og jobber hele tiden for å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk».

 

Byråets historikk

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud har røtter i Solør helt tilbake til 1920 årene.

Det var Olivius Nyen som etablerte kisteverksted, som senere ble utvidet med kjøp av bårebil og begravelsesbyrå.

 

I 1972 ble byrået solgt til Peter Lund, som igjen solgte til Jon Kordahl i 1978. Kordahl hadde arbeidet noen år i begravelsesbransjen i Oslo, og vendte tilbake til hjembygda da han fikk muligheten til å overta etter Lund. Byråets navn ble nå Begravelsesbyrået Jon Kordahl

 

Arbeidsmengden økte, så i 1986 ble Odd Toverud ansatt i firmaet. Byråets kontorer var i Hof - men i 1997 kjøpte Jon Kordahl Trangsrudgården i Kaffegata og slik kom begravelsesbyrået til Flisa sentrum. Omtrent samtidig utvidet byrået med avdelingskontor i Elverum og Thorbjørn Stenshjemmet ble ansatt som gravferdskonsulent.

 

Fra 2001 – 2006 var Kordahl og Toverud en del av Fonuskjeden. I 2006 valgte Jon Kordahl og Odd Toverud å starte for selv, og de tok navnet Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud, som ble et nytt, selvstendig og lokalt byrå for Solørregionen og Finnskogen. Nå med Odd Toverud som daglig leder.

 

John-Arild Kordahl kom inn i byrået i 2004, og i 2013 ble Tore Huuse Øwre ansatt. Som et ledd i bedriftens generasjonsskifte har Øwre overtatt stafettpinnen som firmaets daglige leder.

 

Tina Østerberg ble tilsatt i november 2017, og Finn Fleischer begynte hos oss 1. januar 2019. Toverud har trappet ned og Jon Kordahl har også gitt seg. Begravelsesbyrået har i dag 4 gravferdskonsulenter med bred kompetanse. Alle byråets konsulenter har gjennomført BFN eller Virke Gravferds ulike fagkurs. Det skal oppleves trygt å henvende seg til vårt byrå.

 

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud holder fortsatt til nederst i Kaffegata.

Kom gjerne innom og hils på oss - vi setter pris på den gode samtalen og mennesker i ulike livssituasjoner.