Ved dødsfall

Det er mange spørsmål som dukker opp når alt skal ordnes etter et dødsfall.

Vi er tilstede når du som pårørende trenger oss. Vår erfaring er din trygghet, og ofte er en telefonsamtale tilstrekkelig i første omgang.

Ring oss for å avtale tid for konferanse.  På konferansen samtaler vi om den kommende sermonien, og andre forhold rundt begravelsen tilrettelegges. 

Vi kan komme på hjemmebesøk, eller vi kan møtes i våre lokaler eller et annet sted dere måtte ønske.

I tiden etter et dødsfall er man gjerne ekstra sårbar og det er vanskelig å ta avgjørelser. Vi hos Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud har lang erfaring i å bistå pårørende med alt det praktiske som skal ivaretas og vil gi deg den tid og rom som du har behov for.

Vi legger vekt på å lage seremonien i samarbeid med familien slik at den blir som man ønsker.

Seremonien kan være i en kirke, kapell, et annet egnet lokale eller privat. Det er opp til hver enkelt å avgjøre. Kanskje hadde avdøde selv noen ønsker.

Vi vil i en samtale gå igjennom alle muligheter og valg som pårørende må ta.

Temaer i samtalen:

Begravelse eller kremasjon

Begravelse vil si at kisten senkes i jorden etter seremonien. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon. Gravferd er fellesbetegnelsen.

I følge gravferdsloven skal gravferden finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse. Byrået er behjelpelig med dette.

Tilhører man en annen religion, eller ønsker en livssynsnøytral seremoni hvor man stiller mye friere til innhold, er vi selvfølgelig behjelpelige med å tilrettelegge og gjennomføre også dette. 

Melding om dødsfall

Alle dødsfall skal meldes skifteretten/lensmann i kommunen hvor dødsfallet skjedde. Byrået melder som regel dette på vegne av pårørende. Når dødsfallet er meldt vil det gå melding videre til folkeregisteret, NAV, menigheter og kirkegårdsmyndigheter.

Dødsannonse og minnesider

Begravelsesbyrået vil hjelpe til med å sette opp og bestille dødsannonse i den/de aviser dere ønsker. Dere vil også ha mulighet til å lese korrektur før annonsen publiseres. Byrået kjenner også til tidsfrister for å få inn dødsannonsen i den eller de aviser man ønsker. De fleste vil annonsere, men ikke alle. I tillegg vil annonsen ligge digital på vår nettside/minneside. 

En dødsannonse inneholder flere elementer. Den starter gjerne med en innledning på relasjoner til avdøde, deretter avdødes navn og fakta om alder og dødsdato og sted. Mange ønsker så et dikt eller vers, før navnene på de pårørende står. Nederst i annonsen står fakta om seremonien med tid og sted, og i noen tilfeller velger pårørende å samle inn penger til et formål slik at informasjon om dette står.

Eksempler på dikt og vers til dødsannonse.

Vi oppretter også egne minnesider etter avdøde, der familie, venner, bekjente og andre kan skrive en siste hilsen eller tenne et lys for avdøde. Det er de pårørende selv som vil ha full kontroll over en slik minneside, og blir tildelt brukernavn og passord. Familien kan også stenge minnesiden om de ønsker det etter en stund.

Vi er også behjelpelige med å rykke inn takkeannonse en tid etter seremonien, om dette er ønskelig.

Blomster

Vi veileder familien med valg av blomster og tekst på sløyfer. Byrået har samarbeid med florist både i Åsnes, Våler og Elverum, og bestiller våre blomster lokalt. 

Du bestiller blomster selv her. 

Kister og urner

Vi har en utstilling hvor de vanligste modellene er utstilt. Kister er som de fleste andre produkter, da kan leveres i mange farger og fasonger. Det samme gjelder urner.

Hele utvalget av kister ser du HER

Hele utvalget av urner ser du HER

Musikk og innhold i sermonien

Innholdet i en seremoni er mye opp til hver og en, men vil være avhengig av hvilken seremoniform man velger. Det stilles noen formkrav hvis seremonien er religiøs eller i regi av Humanetisk forbund. Vi har forslag til salmer, sanger, musikk og dikt. Vi har også dyktige sangere og musikere som kan bidra. I en kirkelig seremoni er det krav til tre salmer inne i kirken og en ute ved graven. I tillegg er det rom for inntil tre solistinnslag. 

Forslag til salmer.

Forslag til solosanger/instrumental.

I selve seremonien kan vi ellers bistå med: 

  • pynte og tenne lyst.
  • ta imot blomster og plassere disse.
  • ta bilder.
  • utdeling av sangark.
  • ønske velkommen ved inngangsdøren.
  • bæring av kisten sammen med familien eller andre.
  • følge til graven og være forsanger ved graven.
  • senke kisten.

Program

De aller fleste ønsker at vi trykker salmehefte med seremoniens innhold. Programmet kan man gjerne lage personlig med bilder og tekst.

Her kan du se utvalget salmehefter.

Minnesamvær

Byrået er behjelpelig med å finne sted for og bestille minnesamvær etter seremonien.

Gravsted

Kanskje har dere allerede et sted som skal benyttes eller det skal opprettes et nytt. Vi vet hvor det er mulig å få et nytt gravsted. Er det ønske om å ta med urnen til et annet sted, eller om man ønsker askespredning kan vi være behjelpelig med å søke om dette.

Gravstein og inskripsjon

Vi har utstilling med gravsteiner og formidler alle typer steinarbeid, inskripsjon, oppussing, retting, ornament, rens og impregnering i hele regionen.

Se alle våre gravsteiner og tilbehør som lykter, bronsefigurer, steinplater og utstyr fra 

Alle priser på nye gravsteiner er inkludert montering på kirkegården.

Vår lokale samarbeidspartner på inskripsjon, oppussing og vedlikehold av gravsteiner er Flisa Steinindustri AS

Se alle våre gravsteiner HER

Ta gjerne kontakt for en steinprat og pristilbud.

 

Gravferdsstønad

Vi er behjelpelig med å søke behovsprøvd gravferdsstønad fra NAV. Gravferdsstønaden er behovsprøvet og gis til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden fastsettes årlig, og er for 2019 på inntil kr. 23.990,-. 

I tillegg kan man, dersom det er over 20 kilometer fra oss til dødssted eller fra dødssted til kirke/krematorie, søke om transportstøtte fra NAV. Pårørende må da betale en egenandel på kr. 2.399,-. 

Vi gir dere veiledning og informasjon om gravferdsstøtte, og søker på vegne av pårørende når det er grunnlag til å søke.  

NAVs informasjon om gravferdsstøtte på nett.

Hvem kan sørge for gravferden?

Gravferdsloven §9 definerer hvem som har rett og plikt til å ta hånd om gravferden.

«Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapslignende eller partnerskapslignende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Den som besørger gravferden skal gis anledning til å være ansvarlig for gravferden, med mindre noen etterlatte skriftlig krever spørsmålet avgjort av kommunen.

Dersom ingen sørger for gravferd, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.»

Kvalitet og service

Begravelsesbyrået Kordahl & Toverud AS er medlem av bransjeorganisasjonen Virke Gravferd.

Vi anstrenger oss hardt hele tiden for å yte så god kvalitet og service som mulig etter normen i «Virke Gravferds Standard for god gravferdsskikk» slik at våre kunder skal være fornøyd med oss både på kort og lang sikt.