Begravelse eller kremasjon

Begravelse vil si at kisten senkes i jorden etter seremonien. Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon. Gravferd er fellesbetegnelsen.

I følge gravferdsloven skal gravferden finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. I spesielle tilfeller kan man søke Gravferdsetaten om utsettelse. Byrået er behjelpelig med dette.

Tilhører man en annen religion, eller ønsker en livssynsnøytral seremoni hvor man stiller mye friere til innhold, er vi selvfølgelig behjelpelige med å tilrettelegge og gjennomføre også dette.