Dødsannonse og minnesider

Begravelsesbyrået vil hjelpe til med å sette opp og bestille dødsannonse i den/de aviser dere ønsker. Dere vil også ha mulighet til å lese korrektur før annonsen publiseres. Byrået kjenner også til tidsfrister for å få inn dødsannonsen i den eller de aviser man ønsker. De fleste vil annonsere, men ikke alle. I tillegg vil annonsen ligge digital på vår nettside/minneside. 

En dødsannonse inneholder flere elementer. Den starter gjerne med en innledning på relasjoner til avdøde, deretter avdødes navn og fakta om alder og dødsdato og sted. Mange ønsker så et dikt eller vers, før navnene på de pårørende står. Nederst i annonsen står fakta om seremonien med tid og sted, og i noen tilfeller velger pårørende å samle inn penger til et formål slik at informasjon om dette står.

Eksempler på dikt og vers til dødsannonse.

Vi oppretter også egne minnesider etter avdøde, der familie, venner, bekjente og andre kan skrive en siste hilsen eller tenne et lys for avdøde. Det er de pårørende selv som vil ha full kontroll over en slik minneside, og blir tildelt brukernavn og passord. Familien kan også stenge minnesiden om de ønsker det etter en stund.

Vi er også behjelpelige med å rykke inn takkeannonse en tid etter seremonien, om dette er ønskelig.