Gravferdsstøtte

Vi er behjelpelig med å søke behovsprøvd gravferdsstønad fra NAV. Gravferdsstønaden er behovsprøvet og gis til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.

Stønaden fastsettes årlig, og er for 2020 på inntil kr 24.734,-.

I tillegg kan man, dersom det er over 20 kilometer fra oss til dødssted eller fra dødssted til kirke/krematorie, søke om transportstøtte fra NAV. Pårørende må da betale en egenandel på kr 2.473,-. 

Vi gir dere veiledning og informasjon om gravferdsstøtte, og søker på vegne av pårørende når det er grunnlag til å søke.  

NAVs informasjon om gravferdsstøtte på nett.