Innhold i seremonien

Musikk og innhold i sermonien

Innholdet i en seremoni er mye opp til hver og en, men vil være avhengig av hvilken seremoniform man velger. Det stilles noen formkrav hvis seremonien er religiøs eller i regi av Humanetisk forbund. Vi har forslag til salmer, sanger, musikk og dikt. Vi har også dyktige sangere og musikere som kan bidra. 

I en kirkelig seremoni er det krav til tre salmer inne i kirken og en ute ved graven. I tillegg er det rom for inntil tre solistinnslag. 

Forslag til salmer.

Forslag til solosanger/instrumental.

I selve seremonien kan vi ellers bistå med: 

  • pynte og tenne lyst.
  • ta imot blomster og plassere disse.
  • ta bilder.
  • utdeling av sangark.
  • ønske velkommen ved inngangsdøren.
  • bæring av kisten sammen med familien eller andre.
  • følge til graven og være forsanger ved graven.
  • senke kisten.

Innholdet i en seremoni er mye opp til hver og en, men vil være avhengig av hvilken seremoniform man velger. Det stilles noen formkrav hvis seremonien er religiøs eller i regi av Humanetisk forbund. Vi har forslag til salmer, sanger, musikk og dikt. Vi har også dyktige sangere og musikere som kan bidra. I en tradisjonell kirkelig begravelse stiller kirkens liturgi krav til tre salmer inne i kirken, og en ute ved graven. I tillegg er det rom for inntil tre solistinnslag.
Innholdet i en seremoni er mye opp til hver og en, men vil være avhengig av hvilken seremoniform man velger. Det stilles noen formkrav hvis seremonien er religiøs eller i regi av Humanetisk forbund. Vi har forslag til salmer, sanger, musikk og dikt. Vi har også dyktige sangere og musikere som kan bidra. I en tradisjonell kirkelig begravelse stiller kirkens liturgi krav til tre salmer inne i kirken, og en ute ved graven. I tillegg er det rom for inntil tre solistinnslag.