Melding om dødsfall

Alle dødsfall skal meldes skifteretten/lensmann i kommunen hvor dødsfallet skjedde. Byrået melder som regel dette på vegne av pårørende. Når dødsfallet er meldt vil det gå melding videre til folkeregisteret, NAV, menigheter og kirkegårdsmyndigheter.

For arv og skifte - se eget punkt om dette.